Lintje voor Klaas Nienhuis

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt om onze nordic walking trainer Klaas Nienhuis te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn uitstekende verdienste voor de Woningstichting Sint Jozef, de Wereldwinkel Huissen en Ondernemingsvereniging Huissen.

Klaas namens de leden van Loopgroep Huissen: van harte gefeliciteerd!

Recent Posts