Sportakkoord Lingewaard

Op 25 oktober 2019 vond de ondertekening van het Sportakkoord Lingewaard plaats.
Maar liefst 58 samenwerkingspartners hebben het sportakkoord ondertekend . Het sportakkoord en de foto’s van de ondertekening zijn terug te vinden op www.lingewaardssportakkoord.nl.

Het Lingewaards Sportakkoord legt de toekomstplannen voor sport en bewegen in Lingewaard vast.
Het sportakkoord kwam tot stand samen met lokale sport- en beweegaanbieders, zorg- en onderwijspartners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente Lingewaard. Het doel van het sportakkoord is dat iedere inwoner van de gemeente Lingewaard meer gaat bewegen voor een gezond leven.

De komende periode worden stappen gezet om de uitvoering van het sportakkoord voor te bereiden. Vanaf januari 2020 gaan de werkgroepen vanuit de verschillende thema’s aan de slag met de actiepunten. Ook wij zullen als vereniging daaraan een bijdrage leveren.

José Gerritsen

Recent Posts