afgelopen

ALV

start
15 april 2019 21:15
einde
15 april 2019 23:00
locatie
De Brink, Huissen   bekijk plattegrond

Hierbij nodigen wij u uit om onze algemene leden vergadering bij te wonen, ditmaal  staat er een bijzonder punt op de agenda en 
wel het wijzigen van de statuten. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om persoonlijk te komen maak dan gebruik van de mogelijkheid om per volmacht uw stem uit te brengen. 

Verder zullen deze avond de onder meer de volgende thema’s behandeld worden:
Verkiezing nieuw bestuur, werving nieuwe leden kascontrole, financieel en activiteitenverslag, goedkeuring notulen laatste ALV, goedkeuring boekhouding .

We hopen op een grote opkomst namens het bestuur
Categorie:

begint over